AVLYST - Lærerkurs i jordobservasjon

“SATELITTER: HVORDAN TA VARE PÅ VÅR PLANET”

mai

08

2018

0900

Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo

KURSET ER AVLYST! Utdanningsforbundet i samarbeid med NAROM og Nordic ESERO arrangerer kurs innen jordobservasjon og hvordan dette kan brukes i klasserommet. Kurset er gratis for lærere. Det er kun 24 plasser. Fortløpende opptak.

08.05.2018 09:00:00 08.05.2018 09:00:00 Europe/Oslo AVLYST - Lærerkurs i jordobservasjon KURSET ER AVLYST! Utdanningsforbundet i samarbeid med NAROM og Nordic ESERO arrangerer kurs innen jordobservasjon og hvordan dette kan brukes i klasserommet. Kurset er gratis for lærere. Det er kun 24 plasser. Fortløpende opptak.

«Flere øyne på himmelen» flyr rundt jorden, og kontrollerer nøye egenskapene til planeten vår. Dette er satellitter spesialisert på mange ting, og flere har i oppgave å overvåke «helsen til hjemmet vårt». Klima, klimaendringer, miljø og bærekraftig utvikling er viktige og aktuelle fag, og hvor satellitter gir oss verdifull innsikt.

Vi har et verktøy som kan være med å øke motivasjonen for læring, og som har overføringsverdi til flere emner og fag. Gjennom å bruke, forstå og jobbe med satellittbilder og praktiske øvelser, kan vi oppfylle flere læringsmål fra forskjellige fagområder. Noen eksempler er fysikk, kjemi, matematikk, biologi, geologi og teknologi. Derfor kan vi bruke dette inspirerende verktøyet for å skape økt interesse, forståelse og entusiasme for realfagene.

Målgruppe: Realfagslærere, videregående skole / 10. klasse

Læringsutbytte: Kurset skal gi realfagslærere et bedre grunnlag for å aktualisere/videreutvikle undervisningen med bruk av teamet «Helsen til vår planet» (jord observasjon, klima osv.)

Dere vil få:

 • økt forståelse for jordobservasjon, og hvordan man kan bruke dette for å overvåke planeten vår
 • økt bevissthet for hvordan klima kan brukes til å oppnå læringsmål i andrefagområder
 • økt trygghet i bruk av verktøyene Google Earth og satellittgalleriet EO Browser
 • økt trygghet i bruk av metoden: fra satellittbilder til eksperimenter på stedet
 • økt trygghet i bruk av GPS som verktøy

Faglig innhold (bl.a):

 • forelesning om jordobservasjoner og klima - metodikk for bruk i skolen
 • introduksjon til satellittnavigasjon og hvordan du kan bruke dette som verktøy i skolen
 • oversikt og eksempler på metodikken: fra satellittbilder til eksperimenter på stedet
 • bruk av "Google Earth" for å utforske klimarelaterte problemstillinger
 • bruk av satellittportalen "EO Browser"

Kursavgift: Kurset er gratis og arrangeres som en del av Nordic ESERO-prosjektet (esero.no).

 

Program:

 • 0900 – 0930        Velkommen, Presentasjon av NAROM og Nordic ESERO
 • 0930 – 1015        Introduksjon til jordobservasjon – «Taking the pulse of our planet» 
 • 1025 – 1050        Bruk av GPS og satellittbilder i skolen
 • 1050 – 1245        Praktisk øvelse - bruk av GPS, Satellittbilder, Google Earth
 • 1245 – 1345        Lunsj
 • 1345 – 1515        Praktisk øvelse – utforsk skogen med satellitter, bruk av EO Browser og Google Earth
 • 1515 – 1530        Oppsummering og evaluering

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Bent Myhre
E-post: post@esero.no
Telefon: 908 54 537