Genèveskolen 2018

Ønsker du internasjonale utfordringer?

apr

12

15

2018

Er du tillitsvalgt og interessert i internasjonal fagbevegelse og internasjonale spørsmål, da kan du søke om å delta på Genèveskolen i 2018. Søknadsfristen er 1. desember. Utdanningsforbundet disponerer én plass.

Frist: 01.12.2017

Genèveskolen, eller Nordisk folkehøgskole i Genève, skal bidra til å øke kunnskap om globalisering og internasjonalisering innen nordiske og internasjonale fagorganisasjoner. Deltakerne følger ILO-konferansen om arbeidslivsspørsmål i Genève.

Målet med oppholdet er å øke samarbeidet og forståelsen for:
• det nordiske samarbeidet og fremme språkforståelsen i Norden
• øke kunnskapen om ILO og andre internasjonale Organisasjoner
• øke kunnskapen om globalisering og internasjonalisering
• stimulere til fagforeningsaktivitet nasjonalt og internasjonalt.

Alle tillitsvalgte kan søke, også de unge. Tillitsvalgterfaring i Utdanningsforbundet vil bli vektlagt ved uttak.

Kursplan 2018
Skolen samler deltakere fra Norden. Kurset består av tre obligatoriske deler:
Del 1: 12–15. april. Forkurs i Sverige med formøte i Oslo 12.april
Del 2: April–mai. Elektronisk forkurs på nettet.
Del 3: 24. mai-12. juni. Hovedkurs i Genève og Rolle i Sveits.

Interesse for og erfaring fra prosjektarbeid, og interesse for nordiske, internasjonale og organisasjonsfaglige spørsmål, er en fordel. Det benyttes forelesninger, studiebesøk og prosjektarbeid Utdanningsforbundet dekker utgifter til reise, opphold i dobbeltrom (obligatorisk) og bidrag til kost.

Klikk på lenke til søknadskjema. Søknadsfristen 1. desember 2017.

Ved spørsmål om kurset ta kontakt Berit Eliassen; berit.eliassen@udf.no, mobil 900 64 810.

Du kan lese mer på http://geneveskolan.org, men ikke bruk linken til søknadsskjemaet som er der.

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Berit Eliassen
E-post: berit.eliassen@udf.no
Telefon: 900 64 810