Genèveskolen 2019

Ønsker du internasjonale utfordringer?

Geneveskolen 2018. Fra venstre Anita Solberg, Tove Bjordal, Ole Otterstad, Jonny Meland, Olav Neerland, Idar Gundersen, Kjetil Mathisen, Syeda Aden Shafiq Naqvi og Ane Julie Folde. Foto: Andreas Thid.

jun

06

25

2019

Er du tillitsvalgt og interessert i internasjonal fagbevegelse og internasjonale spørsmål, da kan du søke om å delta på Genèveskolen i 2019. Søknadsfristen er 1. desember. Utdanningsforbundet disponerer én plass.

Frist: 01.12.2018

Genèveskolen, eller Nordisk folkehøgskole i Genève, skal bidra til å øke kunnskap om globalisering og internasjonalisering innen nordiske og internasjonale fagorganisasjoner. Deltakerne følger ILO-konferansen om arbeidslivsspørsmål i Genève.

Målet med oppholdet er å øke samarbeidet og forståelsen for:
• det nordiske samarbeidet og fremme språkforståelsen i Norden
• øke kunnskapen om ILO og andre internasjonale organisasjoner
• øke kunnskapen om globalisering og internasjonalisering
• stimulere til fagforeningsaktivitet nasjonalt og internasjonalt.

 

Alle tillitsvalgte kan søke, også de unge. Tillitsvalgterfaring i Utdanningsforbundet vil bli vektlagt ved uttak.

Kursplan 2019
Skolen samler deltakere fra Norden. Kurset består av tre obligatoriske deler:
Del 1
: 25.-28. april. Forkurs i Sverige med formøte i Oslo 24. april.
Del 2: April – mai. Elektronisk forkurs på nett.
Del 3: 06. juni – 25. juni. Hovedkurs i Genève i Sveits.

Interesse for og erfaring fra prosjektarbeid, og interesse for nordiske, internasjonale og organisasjonsfaglige spørsmål, er en fordel. Det benyttes forelesninger, studiebesøk og prosjektarbeid. Utdanningsforbundet dekker utgifter til reise, opphold i dobbeltrom (obligatorisk) og bidrag til kost.

Søknadsfristen er senest 1. desember 2018. Fyll inn i skjemaet - klikk på "Send søknad".
Ved spørsmål kontakt Ole Otterstad; ole.otterstad@utdanningsforbundet.no, tlf. 24 14 20 78.

 

Du kan lese mer på http://geneveskolan.org, men ikke bruk linken til søknadsskjemaet som er der.

 

 

 

 

 

Du kan lese mer på http://geneveskolan.org, men ikke bruk linken til søknadsskjemaet som er der.

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Ole Otterstad
E-post: ole.otterstad@utdanningsforbundet.no
Telefon: 24 14 20 78