ASE-konferansen 2018

jan

03

07

2018

University of Liverpool

Konferansen er en av de største realfagkonferansene i verden og vil i 2018 omfatte mer enn 350 foredrag og seminarer innenfor naturvitenskapelige og teknologiske fag. Målgruppen er lærere på alle trinn i utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Søknadsfristen er utløpt.

Påmelding

The Association for Science Education (ASE) arrangerer sin årlige naturfagkonferanse i dagene 4.–6. januar 2018. Konferansen holdes denne gangen Liverpool (University of Liverpool). Konferansen er en av de største realfagkonferansene i verden og vil i 2018 omfatte mer enn 350 foredrag og seminarer innenfor naturvitenskapelige og teknologiske fag. Målgruppen er lærere på alle trinn i utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Programmet omfatter praktiske og metodiske undervisningstemaer så vel som presentasjon av nye forskningsresultater. På universitetsområdet finnes også en stor utstilling av undervisningsutstyr og læremidler. Konferansen planlegges med plass og program til 2500 deltakere. Flere opplysninger om konferansen finnes på nettet, www.ase.org.uk/conferences/annual-conference

Utdanningsforbundet ønsker også i år å bidra til at norske lærere kan få del i de kunnskapene som formidles på denne konferansen. Vi planlegger derfor å sende en gruppe på 20 lærere til ASE-konferansen, naturfaglærere og barnehagelærere med erfaring fra arbeid med naturfag i barnehagen. Vi regner med at de som reiser, er villige til å være ressurspersoner i barnehagens eller skolens og regionens arbeid med naturfag i tiden etterpå.

Det er en forutsetning at de som reiser er medlem av Utdanningsforbundet. Lærere i skolen må ha utdanning i naturfag og underviser i faget. Barnehagelærere må ha interesse for og erfaring fra arbeid med naturfaglige emner i barnehagen.

Konferansedeltakerne må betale en egenandel på kr. 2500,-. Dette dekker flyreise til Manchester, hotell m/frokost og konferanseavgift. Utdanningsforbundet bestiller flybilletter, hotellrom og konferanse. Avreise er onsdag 3. januar og hjemreise søndag 7. januar 2018.

Kontaktperson er Brit Adam, e-post brit.adam@udf.no, telefon 24 14 20 79 eller 95 96 61 75.

Det er avgjørende at skjemaet er fullstendig og korrekt utfylt. For å få best mulig økonomiske betingelser må vi melde på deltakerne tidlig. Vi ber derfor om at de som ønsker å delta på konferansen, melder seg på raskt, og senest innen 2. oktober 2017.

Søknadsskjema

Arbeidsstedstype
Har vært med på Utdanningsforbundets reise til ASE-konferansen tidligere:

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175