Styre og hovedtillitsvalgte

Viken

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Johannes Bjørset Aagaard

Leder
profileicon

Gro Iren Abrahamsen

1. Nestleder
profileicon

Betty Anita Solli

2. Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Cecilie Ringnes

Kontaktperson BHG
profileicon

Wenche Langvik Pereira

Kontaktperson GSK
profileicon

Per Kristian Solevåg

Kontaktperson VGO
profileicon

Gro Iren Abrahamsen

Kontaktperson UH
profileicon

Nina Therese Jacobsen

Kontaktperson FAS

Medlemmer

profileicon

Ulrik H. L. Falck

Medlem
profileicon

Ine-Lill Hjelm Gabrielsen

Medlem
profileicon

Silje Grønfoss

Medlem
profileicon

Stian Hofvind

Medlem
profileicon

Nina Therese Jacobsen

Medlem
profileicon

Marthe Kragebøl Norvalls

Medlem
profileicon

Wenche Langvik Pereira

Medlem
profileicon

Cecilie van der Hagen Johansen Pérez

Medlem
profileicon

Cecilie Ringnes

Medlem
profileicon

Kari Rusten

Medlem
profileicon

Per Kristian Solevåg

Medlem
profileicon

Lars Elvethun Torskenes

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Eskil Dahl Rotherud

1. Varamedlem
profileicon

Øidis Hoel

2. Varamedlem
profileicon

Leif-Inge Westbø

3. Varamedlem
profileicon

Hege Cecilie Nicolaysen

4. Varamedlem
profileicon

Karianne Bakken Yngling

5. Varamedlem
profileicon

Asle Jahren

6. Varamedlem
profileicon

Jannicke Johansen

7. Varamedlem
profileicon

Jane Lomax

8. Varamedlem
profileicon

Knut Ole Aasland

9. Varamedlem
profileicon

Else Ingeborg Ravn

10. Varamedlem
profileicon

Morten Reed Breivik

11. Varamedlem
profileicon

Marit Skei Andersen

12. Varamedlem
profileicon

Karin Wærp Bærstad

13. Varamedlem
profileicon

Per Johan Alsten

14. Varamedlem
profileicon

Mari Bjerke

15. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Jens Gunnar Adolfsen

HTV-KS-F
profileicon

Marit Fulland Danielsen

HTV-KS-F
profileicon

Live Braathen Ellingsen

HTV-KS-F
profileicon

Ine-Lill Hjelm Gabrielsen

HTV-KS-F
profileicon

Trude Håland

HTV-KS-F
profileicon

Thor-Arne Johansen

HTV-KS-F
profileicon

Camilla Helen Landsverk

HTV-KS-F
profileicon

Hallstein Rosnes

HTV-KS-F
profileicon

Morten Skauen Sørmo

HTV-KS-F
profileicon

Arne Valen

HTV-KS-F