Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Viken.

Ledelse

Avbildet: Johannes Bjørset Aagaard
Johannes Bjørset Aagaard

Leder

Avbildet: Gro Iren Abrahamsen
Gro Iren Abrahamsen

1. nestleder

Avbildet: Betty Anita Solli
Betty Anita Solli

2. nestleder

Avbildet: Ulrik Haug Langøy Falck
Ulrik Haug Langøy Falck

Medlem

Avbildet: Ine-Lill Hjelm Gabrielsen
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen

Medlem

Avbildet: Silje Grønfoss
Silje Grønfoss

Medlem

Avbildet: Øidis Hoel
Øidis Hoel

Medlem

Avbildet: Stian Hofvind
Stian Hofvind

Medlem

Avbildet: Nina Therese Jacobsen
Nina Therese Jacobsen

Medlem

Avbildet: Marthe Kragebøl Norvalls
Marthe Kragebøl Norvalls

Medlem

Avbildet: Wenche Langvik Pereira
Wenche Langvik Pereira

Medlem

Avbildet: Cecilie Ringnes
Cecilie Ringnes

Medlem

Avbildet: Eskil Dahl Rotherud
Eskil Dahl Rotherud

Medlem

Avbildet: Per Kristian Solevåg
Per Kristian Solevåg

Medlem

Avbildet: Lars Elvethun Torskenes
Lars Elvethun Torskenes

Medlem

Avbildet: Leif-Inge Austerheim Westbø
Leif-Inge Austerheim Westbø

1. varamedlem

Avbildet: Karianne Bakken Yngling
Karianne Bakken Yngling

2. varamedlem

Avbildet: Jane Silvester Lomax
Jane Silvester Lomax

3. varamedlem

Avbildet: Knut Ole Aasland
Knut Ole Aasland

4. varamedlem

Avbildet: Else Ingeborg Ravn
Else Ingeborg Ravn

5. varamedlem

Avbildet: Morten Reed Breivik
Morten Reed Breivik

6. varamedlem

Avbildet: Marit Skei Andersen
Marit Skei Andersen

7. varamedlem

Avbildet: Karin Wærp Bærstad
Karin Wærp Bærstad

8. varamedlem

Avbildet: Per Johan Alsten
Per Johan Alsten

9. varamedlem

Avbildet: Mari Emma Odberg Bjerke
Mari Emma Odberg Bjerke

10. varamedlem

Avbildet: Cecilie Ringnes
Cecilie Ringnes

Kontaktperson BHG

Avbildet: Wenche Langvik Pereira
Wenche Langvik Pereira

Kontaktperson GSK

Avbildet: Per Kristian Solevåg
Per Kristian Solevåg

Kontaktperson VGO

Avbildet: Gro Iren Abrahamsen
Gro Iren Abrahamsen

Kontaktperson UH

Avbildet: Nina Therese Jacobsen
Nina Therese Jacobsen

Kontaktperson FAS

Avbildet: Betty Anita Solli
Betty Anita Solli

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Eskil Dahl Rotherud
Eskil Dahl Rotherud

Leder av lederråd

Avbildet: Jens Gunnar Adolfsen
Jens Gunnar Adolfsen

HTV KS fylke

Avbildet: Kine Arnesen
Kine Arnesen

HTV KS fylke

Avbildet: Marit Fulland Danielsen
Marit Fulland Danielsen

HTV KS fylke

Avbildet: Live Braathen Ellingsen
Live Braathen Ellingsen

HTV KS fylke

Avbildet: Ine-Lill Hjelm Gabrielsen
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen

HTV KS fylke

Avbildet: Trude Håland
Trude Håland

HTV KS fylke

Avbildet: Thor-Arne Johansen
Thor-Arne Johansen

HTV KS fylke

Avbildet: Camilla Helen Landsverk
Camilla Helen Landsverk

HTV KS fylke

Avbildet: Morten Skauen Sørmo
Morten Skauen Sørmo

HTV KS fylke

Avbildet: Arne Valen
Arne Valen

HTV KS fylke

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Anne Torill Kimerud
Anne Torill Kimerud

HTV, Universitetet i Sørøst-Norge

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing
Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF

Avbildet: Linda Porsmyr-Rønningen
Linda Porsmyr-Rønningen

HTV, Sykehuset Østfold HF

Avbildet: Solena Diane Candice Pradayrol
Solena Diane Candice Pradayrol

HTV, Høgskolen i Østfold

Avbildet: Torill Marie Skjeklesæther
Torill Marie Skjeklesæther

HTV, Sarpsborg kommune Spesialpedagogiske tiltak førskolebarn

Avbildet: Torill Ringstad Sælen
Torill Ringstad Sælen

HTV, BUF Direktoratet