Pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Viken

Pensjonistrådet i Viken er oppnevnt av fylkesstyret og er rådgivende organ for fylkesstyret og tar opp saker som er viktig for pensjonistene som gruppe.

Rådet har 9 medlemmer og på møtene møter i tillegg to møtende varamedlemmer med tale og forslagsrett. Leder for pensjonistrådet i Viken deltar på fylkesstyremøtene med talerett. Pensjonistrådet har jevnlige møter på kontoret til Utdanningsforbundet Viken. 

Pensjonistrådet i Viken har følgende visjon og formål:

  • VISJON: Livslang læring og livslangt medlemskap.
  • FORMÅL: Ivareta pensjonistenes interesser i Utdanningsforbundet Viken. Være rådgivende for Utdanningsforbundet i spørsmål som angår pensjonistene og i andre aktuelle saker.
    Bidra til at fylkeslaget påser at lokallagene tar ansvar for å beholde pensjonistene i Utdanningsforbundet. Bruke kompetansen til pensjonistmedlemmene både i lokallag og fylkeslag

Fylkesstyret har vedtatt retningslinjer for pensjonistrådets arbeid. Retningslinjer for pensjonistrådets arbeid i Utdanningsforbundet Viken 2019-2023.  

Pensjonsitrådet har utarbeidet en handlingsplan for arbeidet i rådet. Planen er vedtatt av fylkesstyret. Handlingsplan for pensjonistrådets arbeid 2021

Pensjonistrådet i Viken

Avbildet: Sissel  Erstad
Sissel Erstad

Leder av pensjonistråd

Avbildet: Harald Martin Baarli
Harald Martin Baarli

Nestleder i pensjonistråd

Avbildet: Halldis Stenhamar
Halldis Stenhamar

Sekretær i pensjonistråd

Avbildet: Kirsten Gjestemoen  Hovda
Kirsten Gjestemoen Hovda

Rådsmedlem

Avbildet: Lisbeth Auraas Olerud
Lisbeth Auraas Olerud

Rådsmedlem

Avbildet: Jørn Frantzen
Jørn Frantzen

Rådsmedlem

Avbildet: Laila-Brith  Josefsen
Laila-Brith Josefsen

Rådsmedlem

Avbildet: Vera Henden
Vera Henden

Rådsmedlem

Avbildet: Ingun Bråten  Thoresen
Ingun Bråten Thoresen

Rådsmedlem

Avbildet: Marit Hernæs
Marit Hernæs

1. møtende varamedlem

Avbildet: Miloslav  Rozmara
Miloslav Rozmara

2. møtende varamedlem