Pensjonister

Presentasjon av styret og aktivitetsplan for våren og høsten 2019

Styret har våren 2018 konstituert seg slik - gjelder til og med våren 2019:

Navn Lokallag Rolle Telefon
       
Bjørn Jørstad Fredrikstad Kontaktperson 480 26 644
Trine Dalaker Svenkerud Moss Sekretær 913 20 922
Berit Nabeit Sarpsborg Kasserer 454 68 529
Marit Westerveld Rakkestad Styremedlem 917 87737

Harald Frorud 

Skiptvet   Styremedlem  950 05 596
Varamedlemmer      
Eva Lileng Sarpsborg   957 41 322
Sverre Støen Sarpsborg   412 54 441

 

Program for høsten 2018 finner du til høyre på denne siden

Velkommen til våre arrangementer!

 

Sarpsborg, 2018

STYRET