Om fylkeslaget

Østfold
Fylkesstyret, varamedlemmer til styret, hovedtillitsvalgte fylke samt ansatte på samling juni 2019

Utdanningsforbundet Viken  har i underkant av 32 000 medlemmer fordelt på 56 lokallag. I tillegg til disse kommer våre studentmedlemmer.

Utdanningsforbundet Viken består av alle lokallag i Akershus, Østfold, Buskerud samt lokallagene Svelvik, Jevnaker og Lunner

Fylkesstyret har 15 medlemmer. I tillegg møter tre møtende varamedlemmer. Fylkeskontoret til Utdanningsforbundet Viken ligger på C.J Hambros plass i Oslo og her arbeider 17 frikjøpte organisasjonstillitsvalgte og 7 ansatte.