Rangerte nestledere i Utdanningsforbundet Viken

Etter likelydende vedtak i alle tre fylkesstyrer, Østfold, Buskerud og Akershus, tirsdag 13.november, blir valgkomitéen bedt om å innstille til fylkesårsmøtet med 1. og 2. nestleder.

Publisert 13.11.2018

Sekretariatet hadde bedt de respektive fylkesstyrene om å bestemme hvorvidt valgkomitéen skal innstille med rangerte eller likestilte nestledere i det kommende Utdanningsforbundet Viken. Det vanlig er å rangere nestledere der hvor dette finnes i vårt forbund. Både sentralstyret og fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo har 1. og 2. nestleder.

Det var bred enighet om at, rangering vil gi en forutsigbarhet både for de som velges og for de som velger, om hva som skal skje om den situasjonen oppstår at leder ikke kan ivareta vervet sitt. I debatten ble det likevel presisert, at i det daglige arbeidet i det kommende fylkesstyret må de to nestlederne være likestilt.

I en flertallsavgjørelse fylkesstyrene i mellom, ble det dessuten bestemt at årsmøtet til Utdanningsforbundet Viken ikke skal velge hvilke av styremedlemmene som skal være kontaktpersoner for forskjellige medlemsgrupper.

Endelig avgjørelse på disse punktene er det selvsagt opp til årsmøtet til våren å fatte, men nå kjenner valgkomitéen sine rammer når den skal innstille.