Hils på Utdanningsforbundet Fredrikstad

Fredrikstad kommune ligger ved utløpet av Norges lengste elv, Glomma, og har om lag 82 000 innbyggere. I Fredrikstad, så vel som i Utdanningsforbundet, er det meste «ille bra»! Likevel jobber lokallaget kontinuerlig for at barn, unge og voksne i barnehager og skoler skal få det bedre!

Utdanningsforbundet Fredrikstad har ca 2500 medlemmer fordelt på alle våre fem medlemsgrupper i tillegg til pensjonister. Medlemmene tilhører KS, PBL, Abelia, KA, Stat, Virke og FUS. 87 arbeidsplasstillitsvalgte jobber sammen med lokallaget for sikre reell medbestemmelse og videreutvikling av partssamarbeidet på sin arbeidsplass.

Styret i lokallaget ledes av Ulrika Hanssen og Eline Nilsen Udnesseter. Styret for øvrig består av Fredrik Ranum, Siri Reinertsen, Mattis Uthberg Hambo, Carina Isabelle Stenbakken, Morten Johnsen Rummelhoff, Heidi Nordstrand, Halvor Stensrud Erikstad, Morten Reed Breivik, Laila Eliassen, Daniel N. Wellendorf og Gro Anita Thømt.

Utdanningsforbundet Fredrikstad består av mange engasjerte medlemmer og tillitsvalgte på alle nivåer. Lokallagsstyret jobber aktivt med påvirkningsarbeid opp mot kommuneadministrasjonen og politikerne, samt skolering og bistand til arbeidsplasstillitsvalgte, klubber og enkeltmedlemmer. Medlemmer strekker seg svært langt for å gi barn, ungdom og voksne et tilfredsstillende opplæringstilbud, og lokallaget er imponerte, stolte og takknemlige over innsatsen som legges ned av medlemmene daglig. 

Lokallaget har hatt et særlig fokus på disse områdene:

 • Styrke bemannings- og lærernormene i barnehage og skole
 • At bemanningsnormen skal gjelde i hele barnehagens åpningstid
 • At undervisning skal gis av kvalifiserte lærere
 • At elever og lærere har en driftssikker og enkel IKT-hverdag
 • Reell medbestemmelse og videreutvikling av partssamarbeidet
 • Skape arenaer for samarbeid med politikere og utvalg
 • Bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer
 • At lederlønn samsvarer med lederansvar, kompetanse og størrelsen på den virksomheten man leder
 • At våre medlemmer har et trygt og godt arbeidsmiljø og at det jobbes systematisk med HMS på den enkelte arbeidsplass
 • Synliggjøre rekrutteringsutfordringer 
 • Kvalifiserte vikarer og et velfungerende vikarsystem 
 • Skolering av tillitsvalgte 
 • Bygge nettverk og allianser for å styrke fagbevegelsen 
 • Å ha et velfungerende pensjonistråd som arrangerer møter for pensjonistmedlemmene 

Tegning, Madeleine Andersen

Den lokale kunstneren Madeleine Andersen har tegnet to flotte kunstverk på bestilling fra Utdanningsforbundet Fredrikstad. Bildene symboliserer trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, verneombud og fagforening, og setter fokus på mangfold og likeverd. Vi sitter alle parter sitter i samme båt. Uansett hvor høy sjøen blir, så må vi samarbeide.