Nå er det sommer – og en streik er nødvendig!

Vi skriver 20. juni, og for mange av dere er ferien i gang eller like om hjørnet. Den er vel fortjent!

Vi har hatt et barnehage- og skoleår som har vært preget av pandemi, krigshandlinger i Europa, høyt sykefravær, mye ekstraarbeid for å få sydd sammen en akseptabel hverdag, - og en vår preget av tarifforhandlinger. I mange av tariffområdene har de kommet til enighet, og vi skulle så gjerne sett at det var tilfellet også på KS-området. Dessverre fikk vi heller ikke dette året gehør for våre bekymringer knyttet til lønn, kompetanse og den store utfordringen det er å få på plass kvalifiserte lærere. Det er fremdeles et stort antall dispensasjoner fra kravet om kompetanse som barnehagelærer, og ikke minst er det alt for mange ansatt som lærer i skolen uten kompetanse for undervisning. Og stikk i strid med hva KS påstår, er det helt avgjørende at det er en kvalifisert lærer som åpner døra til klasserommet når skoleklokka ringer.

Plakat lærerstreiken til landingsside.

Utdanningsforbundet er nå i streik. Førsteuttaket er i Bergen der 45 av våre kollegaer streiker. Dette er ikke noen god start på en velfortjent ferie og avspaseringsperiode for mange av oss, men ikke desto mindre helt nødvendig. Forhandlingsresultatet som ble lagt frem for lærerne er ikke noe annet enn provoserende. I seks strake oppgjør har lærerne i landets skoler kommet dårligere ut enn andre kommuneansatte.

KS valgte også i år å prioritere andre grupper, og må bære ansvaret for streiken. Vi har en arbeidsgiver som gang på gang viser at de ikke har ambisjoner for skolen. Så lenge det står en person i klasserommet, og arbeidsgiveren kaller denne personen en lærer, så mener KS at alt er i orden.
Det er utrolig demotiverende for oss å ha en arbeidsgiver som ikke er opptatt av hva slags lærere dagens og morgendagens elever skal ha. Strategien har så langt vært å gjøre lærerne til lønnstapere. Samtidig står det nå 40 000 personer utenfor skolen som har tatt lærerutdanning, men som har valgt bort skolen som arbeidsplass. Søkertallene til lærerutdanningene har gått ned tre år på rad.

Våre streikende medlemmer på Gimle oppveksttun Skole i Bergen fortjener å bli heiet på av alle medlemmene våre! Fylkeslaget i Utdanningsforbundet Viken har sendt en hilsen til de streikende – det er viktig å vise dem at de har hele organisasjonen i ryggen. Vi oppfordrer alle våre klubber og lokallag til å gjøre det samme. Send en hilsen på Facebook eller mail, støtt opp om de streikende og underbygg saken med eksempler på hvordan det oppleves for dere å bli nedprioritert av arbeidsgiversiden nok en gang! Tallene ligger der. Nok er nok!

Men først er det noen ukers arbeidsfri i sommer. Vi håper den gjør godt og at alle er klare for de utfordringer høsten måtte bringe!

God sommer!


Lurer du på hvordan lærerstreiken vil påvirke deg? Sjekk ut nettsiden Til deg som ikke er tatt ut i streik