Utdanningsforbundet Viken inviterer til medlemsmøte for medlemmer i private skoler

Utdanningsforbundet Viken ønsker å invitere alle medlemmer i private skoler til et digitalt medlemsmøte torsdag 03. Februar 2022, kl. 17:30 - 19:00. Det viktigste for oss på dette møtet er å komme i dialog med medlemmer i private skoler i fylket og gi informasjon om hva Utdanningsforbundet betyr for deg som medlem. Velkommen!

Medlemsmøtet vil gi medlemmene en gjennomgang av hva Utdanningsforbundet er, hvordan vi er organisert og hvordan vi arbeider til det beste for medlemmene. Vi vil også få en presentasjon av ulike tariffavtaler og innholdet i dissse.

Etter dette vil vi svare på ulike spørsmål og problemstillinger som deltagerne måtte ha. Utdanningsforbundet Viken håper dette blir et informativt og spennende møte der vi får en god dialog med medlemmer i private skoler i fylket.

Medlemsmøte starter med presentasjon av representanter fra fylkesstyret. Deretter vil leder i utvalg for private områder Leif-Inge Westbø ha en innledning der han presenterer Utdanningsforbundet som organisasjon. Hvordan organisasjonen er oppbygd og hvordan Utdanningsforbundet jobber for medlemmenes rettigheter.

Det er mange myter knyttet til tariffavtaler for friskoler. Vi vil svare på spørsmål og gå gjennom noe av det mangfoldige avtaleverket som finnes for private friskoler.
Utdanningsforbundet er opptatt av at lønns- og arbeidsvilkår, inklusive pensjonsvilkår, må være likeverdige i hele landet, både i private og offentlige virksomheter. Dette er viktig for å sikre en likeverdig utdanningskvalitet for alle elever og studenter. Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom tariffavtaler med private skoler. Tariffavtalene gir også rett til forhandlinger og medbestemmelse. Med tariffavtale kan skolen bli en del av det organiserte arbeidslivet og samtidig kunne bevare sitt særpreg og egenart.

Det er ulike tariffavtaler for de private skolene. Vi skal gi en innføring i de ulike tariffavtalene, hva en tariffavtale kan bety for deg og dine kollegaer, og hvordan du går frem for å eventuelt få tariffavtale på din arbeidsplass.

I starten av økten vil dere får presentert en padlet der dere kan skrive spørsmål som dere ønsker svar på. Fylkesstyremedlem Ulrik Falck leder en felles diskusjon med spørsmål og svar fra medlemmene i siste del av møte. Her er det meningen at vi skal få til en god dialog der dere kan få svar på deres spørsmål og at vi får høre om hvordan det er der ute på skolene deres.

Vi ønsker medlemmer i private skoler velkommen til møte!

Påmelding til medlemsmøtet gjøres her

Invitasjon til medlemsmøtet som er sendt medlemmene direkte.