Medlemsmøte om tariff og lønnsforhandlinger i universitets- og høgskolesektoren

Det kommende tariffoppgjøret er viktig for våre medlemmer i universitets- og høyskolesektoren. Den lave lønnsutviklingen for høyt utdannede i statlig sektor er grunnlag for rettmessig frustrasjon og sinne.

I februar kom en ny rapport fra SSB «Lønnsutviklingen i det statlige tariffområdet» som tar for seg lønnsutviklingen i staten 2016–2020, og hovedbildet er tydelig: Ansatte i staten med mastergrad eller hovedfag har hatt den dårligste lønnsutviklingen. Ansatte med forskerutdanning kommer også svært dårlig ut. Konsekvensene er sterkt bekymringsfulle.

Utdanningsforbundet Viken, Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark og Utdanningsforbundet Oslo lader opp til vårens tariffoppgjør med et digitalt medlemsmøte førstkommende mandag 28.mars kl. 15-17. Møtet foregår på zoom. Invitasjon med møtelenke skal ha blitt sendt til alle våre medlemmer i universitets- og høgskolesektoren. Ønsker du å delta, men har ikke mottatt møtelenke, kan du ta kontakt med fylkesstyremedlem Cecilie Pérez cecper@udf.no .

Tøffe krav i årets tariffoppgjør

– Det blir tøffe krav fra vår side inn i dette oppgjøret for å rette opp i dette. Dette må være et oppgjør der utdanningsgruppene kommer godt ut, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio Stat til Klassekampen. Du kan lese mer her: Statsansatte med lang utdanning taper i lønnsutviklingen (utdanningsforbundet.no)

Den lave lønnsutviklingen for høyt utdannede i statlig sektor påvirker hele profesjonen. Mange lærerutdanninger rundt omkring i landet sliter med å rekruttere faglig ansatte med bakgrunn fra lærerprofesjonen: Vi trenger lærerutdannere som selv har jobbet i barnehage og skole (utdanningsnytt.no)

Sentrale representanter deltar

Utdanningsforbundet ser på denne utviklingen med bekymring. Terje Skyvulstad 1. nestleder i Utdanningsforbundet kommer til medlemsmøtet. Det gjør også Bjørg Sundøy fra den sentrale seksjonen for forhandlinger. De vil fortelle om de kommende forhandlingene og svare på spørsmål og kommentarer.

Dette skal vi snakke om

• Hva betyr egentlig hovedoppgjør?

• Hvilke utfordringer står Utdanningsforbundet overfor når det gjelder lønnsforhandlinger i staten?

• Hvordan jobber Utdanningsforbundet med å sikre medlemmer i universitets- og høgskolesektoren en god lønnsvekst?

• Hvem er våre samarbeidspartnere/sammenslutning når det gjelder lønn?

• Hvilke fordeler og ulemper kan det være ved å tilhøre en sammenslutning?

• Siste års erfaringer for statlig sektor?

• Hvilke fordeler og ulemper er det med Frontfagsmodellen?

• Hvilke endringer som eventuelt gjøres i 2022 når det gjelder lønnssystemet, vil få konsekvenser for universitets- og høgskolesektoren? Det vil bli gitt god anledning til spørsmål, kommentarer og innspill fra medlemmene.