Hils på Utdanningsforbundet Sigdal

Kommunen har ca.3500 innbyggere og ligger midt i det som blir nye Buskerud fylke. Kommunen grenser i nord mot Flå, i øst mot Krødsherad, i sørøst mot Modum, i sør mot Øvre Eiker og Flesberg og i vest mot Rollag og Nore og Uvdal. Utdanningsforbundet Sigdal har 4 barnehager og 4 skoler (3 barneskoler og 1 ungdomsskole). For tiden har vi 5 aktive klubber. Alle barnehagene er private (PBL).

Utdanningsforbundet Sigdal jobber godt for å ivareta medlemmenes faglige, pedagogiske og rettslige interesser, samt være et lokallag der alle medlemmer føler tilhørighet. 

I den seinere tid har de fått tre av deres «vanlige» medlemmer til å påta seg lederstillinger i kommunen(to rektorer og en inspektør). 

Saker som lokallaget arbeider med

  • Jobber med og mot synkende elev/barneantall, og hva det har å si for barnehagene og skolene.
  • God skolering og ivaretagelse av medlemmer
  • God rekruttering og kompetanse til kommunale lederstillinger
  • Fokus på hvordan kommunen skal bevare en god skole med synkende elevtall

Styret

  • Marianne Vatnebryn (leder og HTV)
  • Anita Bråten Hvila (nestleder og kasserer)
  • Ida Nilsen Frøyse (sekretær)
  • Gunn Tveiten (styremedlem)
  • Camilla Gjellum (styremedlem)
  • Kristina Steen Kolbjørnsrud (1.vara – møter på alle styremøter hun kan)