Hils på Utdanningsforbundet Nore og Uvdal

Øverst i Numedal ligg Nore og Uvdal kommune, ein kommune rik på naturrikdomar. Her finn du inngangsporten til Hardardangervidda Nasjonalpark få aust, som er fastlands-Noregs største nasjonalpark. I Nore og Uvdal ligg og eit av Noregs største naturreservat i skog, Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat. Kommunen er stor i utstrekning, 2501 km2. Og med 2500 innbyggarar har me god plass, ca 1 km2 kvar! 

Utdanningsforbundet i Nore og Uvdal har 114 medlemmer. Alle pedagogar i barnehage og grunnskole er medlemmar, samt alle barnehagestyrera, avdelingsleiara og rektorar. På Numedal Viaregåande er ca halvparten av pedagogane medlemmer. I Nore og Uvdal er det berre kommunale barnehagar.   
Saker som lokallaget arbeider med:   

  • Medlemsmøter 
  • Årsmøte og årsmøtesaker  
  • Følge opp einskildmedlemmar/ klubbar  
  • Følge opp høyringar og saker frå fylkeslaget  
  • Planlegge og gjennomføre tur til Austlandske Lærerstemne, i samarbeid med arbeidsgjevar.   
  • Sosiale samlingar, juleavslutning.   
  • Samarbeid med andre lokallag i Numedal  
  • Vera synlege i lokalsamfunnet 

Utdanningsforbundet i Nore og Uvdal har 114 medlemmer. Alle pedagogar i barnehage og grunnskole er medlemmar, samt alle barnehagestyrera, avdelingsleiara og rektorar. På Numedal Viaregåande er ca halvparten av pedagogane medlemmer. I Nore og Uvdal er det berre kommunale barnehagar.   
Saker som lokallaget arbeider med:   
Medlemsmøter  
Årsmøte og årsmøtesaker  
Følge opp einskildmedlemmar/ klubbar  
Følge opp høyringar og saker frå fylkeslaget  
Planlegge og gjennomføre tur til Austlandske Lærerstemne, i samarbeid med arbeidsgjevar.   
Sosiale samlingar, juleavslutning.   
Samarbeid med andre lokallag i Numedal  
Vera synlege i lokalsamfunnet  
 
Ein av spesialitetane i Nore og Uvdal er den særdeles gode kontakten og oppfølginga mellom lokallaget og eniskildmedlemmane. 

 
Styret består av:  

Magnhild Blaavarp - leder  
Maren Bergstøl - nestleder  
Gunn Karin Svendsen - skrivar  
Torunn- Helene Bakka - lederkontakt  
Marita Kirkevollen Bergan - kontakt barnehage  
Bård Halvorsen - styremedlem