Hils på Utdanningsforbundet Hemsedal

Utdanningsforbundet Hemsedal kommer fra et dalføre som kanskje er mest kjent for friluftsliv og alpine aktiviteter, men et dyktig lokallag har vist at også fagforeningsbevisstheten står sterkt i kommunen. Viktige saker nå er blant annet bærekraftmål, inkludering og arbeidsmiljø.

Hemsedal er et dalføre og en kommune som ligger lengst nord i Hallingdal i landskapet Buskerud i Viken fylke. Kommunen grenser til Gol og Ål i Viken, Vang, Vestre Slidre og Nord-Aurdal i Innlandet, og til Lærdal i Vestland.  Kommunen som danner den nordlige yttergrense i Viken fordeler seg på 753 km² og består av 2486 innbyggere.

Utdanningsforbundet Hemsedal består av 70 medlemmer fordelt på 5 klubber innenfor medlemsgruppene grunnskole og barnehage.

 

Styret består av:

Leder og HTV: Line Larsen 

Nestleder og sekretær: Eva Marianne Bodin 

Styremedlem og HTV 2: Elise Hopland Bratland 

Styremedlem og ledermedlem: Ellen Wang Fredriksen 

Vara: Ledermedlem Eva Markegård 

Vara: Unni Bjørke 

 

Lokallaget har fått på plass lederråd og har hatt fokus på lederne dette året. 

Det har blitt vedtatt nye retningslinjer for bærekraft og man er i gang med gode tiltak i alle enheter. I tillegg har ATV-ene skolert sine medlemmer i UDF sine bærekraftsmål.

Styret la frem sak på årsmøte om å ha årsmøte annet hvert år fra 2023. Det ble enstemmig. Ellers har lokallaget de siste årene hatt fokus mot at kommunen skal gå fra tre til en skole, samt at barnehagene trenger mer plass.  

Hemsedal har engasjerte og skolerte ATV-er på alle enhetene, og det er en god dialog mellom ATV-ene og styret. Det er høyt fokus på inkludering og godt arbeidsmiljø. Det er jevnlige medlemskvelder. Videre har det blitt kurset ATV-ene, ledermedlemmene og styret i lov- og avtaleverk med innleid foredragsholder fra UDF Viken.