Hils på Utdanningsforbundet Frogn

Frogn ligger i Follo, og de fleste kjenner nok kommunen mest som den idylliske småbyen Drøbak. Lokallaget har mange saker som de jobber med, de siste årene har ny skole- og barnehagestruktur vært en viktig politisk sak. I tillegg til denne saken er det mange andre saker som engasjerer medlemmene.

Lokallaget er spesielt stolt av alle de dyktige arbeidsplasstillitsvalgte som gjør en formidabel jobb ute på arbeidsplassene og som har stått på gjennom hele pandemien. De har et stort ønske om økt aktivitet på lokallagsnivå nå som de kan treffes fysisk igjen! 

Frogn grenser til Nesodden i nord, Ås i øst, Vestby i sør og Asker i vest.   
Kommunen hadde16084 innbyggere pr. 1.1.2021. 

 
Medlemmer på mange arbeidsplasser 

Lokallaget har 365 medlemmer og er fordelt på 14 klubber, en videregående skole, en ungdomsskole, en 1-10 skole, fire barneskoler, seks kommunale barnehager og seks private barnehager – i tillegg til Montessori barneskole. Alle de private barnehagene i kommunen har tariffavtale og det jobbes med å få tillitsvalgte i de private barnehagene.  
 
Det er et godt samarbeidsklima i styret og blant de arbeidsplasstillitsvalgte i lokallaget. I tillegg til arbeid og samarbeid i lokallaget er det etablert et tett samarbeid med de andre Follokommunene i «Follonettverket». De arrangerer felles kurs for tillitsvalgte, pensjonskurs, utveksler erfaringer på tvers av kommunegrensene om stort og smått og arrangerte lederseminar i november 2022.    

Saker lokallaget har jobbet med: 

Fysiske og digitale læremidler 
Øke bemanningsnormen i barnehagen slik at den står mer i samsvar med pedagognormen  
Styrke graden av medbestemmelse på alle nivå  
Arbeide for økt engasjement i klubbene og blant medlemmene generelt.   
Forskjøvet arbeidstid i barnehagen  
Praktisering av overtidsbestemmelser  
Konkurransedyktige lønns og arbeidsvilkår i skole og barnehage  

Lokallagsstyret 

Styret består av: 
2021-2022 
Leder : Ingunn Holm - grunnskole  
Nestleder: Karianne Salamonsen- grunnskole  
Styremedlem 1 og HTV 1: Nils Kristian Dæhlen-grunnskole  
Styremedlem 2: Jan Palm-private områder  
Styremedlem 3: Marit Moberg-barnehage  
Styremedlem 4: Merete Dahl-barnehage  
Styremedlem 5: Alf-Inge Wilberg- Ledermedlem  
Styremedlem 6 : Johanna Hulbach-grunnskole  
Styremedlem 7 : Siri Stranger-grunnskole