Hils på Utdanningsforbundet Aremark

Aremark er et av våre minste lokallag helt sør-øst i Viken. Å være liten har sine klare fordeler. De kjenner godt hvert eneste av de 36 medlemmene og er tett på i arbeidet for medlemmenes beste.

Aremark kommune har litt over 1300 innbyggere og grenser mot Sverige i øst, omgis av Marker i nord, Rakkestad i nordvest og Halden i vest/sørvest. Haldenvassdraget strekker seg gjennom kommunen.

Kommunen har en grunnskole 1-10 og en kommunale barnehage. ATV fra barnehage og skole og HTV er blant styremedlemmene i lokallaget. Styremøtene bukes til deling av informasjon, støtte til plasstillitsvalgte og faglige refleksjoner.

Det er oversiktlig og korte veier i kommunen, og de har et godt samarbeid med de andre fagforeningene. Det er også et godt samarbeide med Utdanningsforbundet Halden og de får ofte delta på deres arrangementer. Blant annet har de nå søkt om midler for å delta på styrekurs sammen med dem.


Skolen har nylig blitt fådelt og barnehagen er rehabilitert/ombygd. Dette fører til ny organisering og krever at man reflekterer rundt pedagogikken og prøver ut måter å organisere hverdagen på. De ansatte i barnehage og skole er derfor i en prosess for å finne veien videre.

Før sommeren skal lokallaget holde et møte der ansatte fra skolen og politikere kan møtes med felles fokus på skolen