Hils på lokallaget Lillestrøm

Lillestrøm et av våre nylig sammenslåtte lokallag. De teller om lag 2200 medlemmer og er med det et av de største lokallagene i Viken. Lillestrøm kommune ligger vakkert til i elvens rike, både Glomma, Nitelva og Leira løper gjennom kommunen før de renner ut i Nord Europas største innlandsdelta i Nordre Øyeren.

Lillestrøm har om lag 85000 innbyggere og  ca.101 klubber. De 2200 medlemmene fordeler seg på medlemsgrupper lærere i kommunale og private skoler og barnehager, FAS, PPA, ledermedlemmer, pensjonister. 

Det har vært mye å ta tak i en sammenslått kommune som fortsatt er i startgropa, men lokallaget samarbeider bra med arbeidsgiver. Lillestrøm har engasjerte hovedtillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte, og står alltid på for å gjøre det beste for medlemmene.

De legger stor vekt på å svare ut medlemshenvendelser raskt og å kurse de tillitsvalgte godt i avtaleverk. Lokallaget har også et stort fokus på å gjøre medlemmene bevisst på arbeidstid og avtaleverk.  Lokallaget er det største på nedre Romerike og ønsker å samarbeide med lokallagene i nærheten.

Utdanningsforbundet Lillestrøm har mange baller i luften og finner på mye nytt og nye innfallsvinkler, men med et klart og tydelig fokus på det som er viktig for medlemmene. De har blant annet planlegging på gang for høsten i samarbeid med andre lokallag i regionen.  

Lokallaget har et velfungerende pensjonistråd som nå har kommet ordentlig i gang etter pandemien. Pensjonistrådet har allerede arrangert flere faglige og sosiale møter og er i gang med planlegging for høsten. Arbeidet på lokallagskontoret har en nokså flat struktur, og hverdagen er preget av hektisk aktivitet, mye kreativitet og mye humor imellom slagene.  

Morgenaksjon Lillestrøm stasjon

Foto: Alexander Fjellestad

Utdanningsforbundet Lillestrøms styre består av Kristin Løver, Jon Ola Eggen, Lene Skjønhaug, Alexander Fjellestad, Jorunn Døhlen, Christian Laupsa, Tine Elise Luneborg, Linn Haakonsen, Gro Hege Stensrud, Kirsti Torvund og Joakim Bang. 

Lokallaget har et særlig fokus på disse områdene:

  • arbeidstid og grunnleggende avtaleverk
  • lærertetthet og bemanning i skoler og barnehager
  • politiske møter
  • seminar i samarbeid med andre lokallag med fokus på oppvekstsvilkår i Romeriksregionen
  • seminar for medlemmer i Lokallag Lillestrøm til høsten 

 

Lokallaget har arrangert flere webinarer for skole og barnehage om lærertetthet/bemanning i skole og barnehage 

Lokallaget er aktive i den lokale debatten om skole og barnehage, samt i sosiale medier. Her kan du se mer om Utdanningsforbundet Lillestrøm.

https://www.utdanningsforbundet.no/fylkeslag/viken/lokallag/lillestrom/

https://www.facebook.com/utdanningsforbundetlillestrom

https://www.rb.no/larerne-klager/o/5-43-1802433

https://www.mittloerenskog.no/reagerer-kraftig-etter-nrk-debatt-vi-hadde-ikke-klagd-om-vi-faktisk-tjente-sa-mye/s/5-129-28714

 

Utdanningsforbundet Lillestrøm markerer Pride!

Utdanningsforbundet Lillestrøm markerer Pride

Foto: Alexander Fjellestad