Hils på lokallaget Lier

Lier kommune ligger i Buskerud, en del av Viken fylke. Noen forbinder kommunen med jordbær, epler og andre grønnsaker. Kommunen strekker seg over 301 kvadratkilometer som disponeres av 27729 personer.

I lokallaget Lier har Utdanningsforbundet 847 medlemmer som fordeler seg på 53 klubber i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og faglige administrative støttesystemer; men ingen i universitet eller høgskoler.

Lokallaget arbeider for å synliggjøre og engasjere alle sine medlemsgrupper ved å sikre representasjon i lokallagsstyret. Der jobber de for å bli mer synlig for medlemmene og legge til rette for mer aktivitet i klubber og i lokallaget. 

I april arrangerte lokallaget et vellykket seminar om medbestemmelse for lokallagsstyret og arbeidsplasstillitsvalgte.

Lokallagsstyret

Richard Olav Orby, lokallagsleder
Kristin Sverin Harang, nestleder og hovedtillitsvalgt
Tommy Sørensen
Anne Kari Ask Hodneland
Knut Gilhuus
Vibeke Haugen
Cecilie Hilsen
Line Krona
Eva Andersen, hovedtillitsvalgt