Hils på lokallaget Flesberg

Lokallaget Flesberg er et av mange små lokallag i Utdanningsforbundet Viken, men likevel skjer det mye spennende der!

Flesberg kommune ligger i Numedal. Kommunen har ca. 2700 innbyggere. Lokallaget Flesberg har 77 medlemmer fordelt på barnehage, grunnskole og faglig administrativt støttesystem. Kommunen har tre barnehager og en skole.

Lokallaget ledes av Maren Sofie Lundteigen og nestleder Hanne Nyhuus.  Maren Sofie er også hovedtillitsvalgt i kommunen. For medlemmene i barnehagene i er Mette Bekken hovedtillitsvalgt. Styret ellers består av Pål Fløtaker og Egil Langgård.

Lokallaget har jevnlige styremøter. I tillegg til faste medlemmer i styret møter varamedlemmene til hvert møte. De tre varamedlemmene er plasstillitsvalgte på skolen og i barnehagene. Styret har behandlet høringen på opplæringsloven, forberedt lokale forhandlinger, planlagt medlemsaktiviteter samt drøftet ulike aktuelle saker om skole og barnehage.

Hovedtillitsvalgt møter jevnlig med kommuneadministrasjonen og i ulike råd og utvalg. Blant annet jobbes det med revidering av tilsettingsrutiner og rutiner i forbindelse med etter- og videreutdanning. Lokallaget er opptatt av at alle medlemmene skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. De har satt dette på dagsorden i arbeidsmiljøutvalget og kommer til å følge opp dette fremover.

I desember ble Maren Sofie intervjuet av Klassekampen i forbindelse med en reportasje om læremiddelsituasjonen i skolen. Som i så mange andre kommuner i Viken er mangelen på oppdaterte læremidler en utfordring også i Flesberg. – Det kan virke som om kommunene rett og slett ikke kan ta seg råd til å gi oss komplette læreverk av god kvalitet, sa Maren Sofie Lundteigen, lærer ved Flesberg skole i Numedal i Viken til Klassekampen.

Klassekampen artikkel om læremiddelsituasjonen