Hils på lokallaget i Gol

Utdanningsforbundet Gol er et av våre mindre lokallag, men selv med mindre frikjøp arbeider lokallaget godt for at medlemmene skal få bedre vilkår. Viktige saker nå er blant annet bruk av privat mobil i barnehage og skole og seniorpolitikk i barnehagen.

Gol kommune ligger i Hallingdal og har 3196 innbyggere. Stedet er et viktig knutepunkt for trafikken mellom øst og vest, og har stor grad av turisme. Lokallaget har 203 medlemmer fordelt på 5 klubber og kommer fra alle medlemsgrupper. I Gol er det godt samarbeid mellom alle utdanningsinstitusjonene i kommunen.

Styret består av Ingeborg P. Østby (leder), Anita Øvreengen Moen (nestleder), Halvor Knaldre, Bodil Iren Lindquist, Gunhild Torsgard Magnetun, Bernt Fredus Kristiansen, Helge Fivelstad (HTV), Marte Husum.

Styret vil framheve det gode samarbeidet de har, noe som også fører til gode og effektive styremøter. Kursing av tillitsvalgte og synlighet for medlemmene er en vesentlig del av styrets arbeid.

I tillegg til bruk av privat mobil og seniorpolitikk, er bemanningsnorm i barnehagen og ivaretakelse av ledermedlemmer og medlemmer utenfor utdanningsinstitusjonene viktige saker på agendaen