Gratulerer med dagen!

Kjære alle medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Viken. Vi feirer 1. mai - arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag, og denne dagen tilhører oss alle!

Vi trenger 1. mai for å minne oss på fellesskapet, folkestyret og solidaritet, og viktigheten at vi står sammen. Vi trenger et sterkt fellesskap, og vi trenger sterke kommuner, som har ressurser til å levere de tjenestene vi alle fortjener. Og vi trenger et verdig arbeidsliv. Og nettopp derfor trenger vi en sterk fagbevegelse som en del av et godt treparts-samarbei i hele landet vårt.

Akkurat nå handler mye om å vise solidaritet og støtte til det ukraineske folket, og få slutt på denne meningsløse krigen. Vi kan ikke stille oss tause til det som skjer. Vi fordømmer Russlands angrep på Ukraina. Dette er en grov krenkelse av landets suverenitet som medfører enorme lidelser for mange mennesker, ikke minst for mange barn og unge. Lærerne har en viktig rolle når det gjelder ivaretakelsen av flyktningene som kommer til Norge. For oss dreier det seg først og fremst om å trygge barn og unge så godt det lar seg gjøre gjennom åpne samtaler, og bidra til en så normal hverdag som mulig for flyktningene. Vi skal gi vårt bidrag for at barn og unge som kommer hit får et opplæringstilbud så snart som mulig. Vi må synliggjøre viktigheten av forskjellen på hvordan vi omtaler myndigheter og folk. Vi skal ta imot flyktningene med varme, og arbeide for at ikke russiske barn i landet vårt blir anklaget for Putins galskap. Nå mer enn noen gang er det viktig å holde hodet kalt, og hjertet varmt.

Årets lønnsoppgjør engasjerer oss alle med rette. Skal vi sikre fremtidig rekrutteringen av lærere i stat og kommuner, og ikke minst beholde dem, må lønnsoppgjøret vi nå er inne i gi et betydelig løft for Utdanningsforbundets medlemmer, og de andre i Unio-fellesskapet som i sum har HELT AVGJØRENDE BETYDNING for den livslange ivaretakelsen av hver enkelt innbygger i landet vi bor i. Det er nå brudd i forhandlingene både i stat, på KS-området ,og i Oslo. Og Unio er mer enn klare til å ta kampen på vegne av alle som vedsetter kvalitet i tjenestene i offentlig sektor. For sammen er vi sterke!!

God 1. mai!