Gledelig med økt kontaktlærertid i grunnskolen

Ny arbeidstidsavtale for lærerne i skolen ( SFS 2213) er på plass, med virkning fra 01.08.22, og fylkesleder i Utdanningsforbundet Viken, Johannes Bjørset Aagaard, er fornøyd med at KS har kommet forbundet i møte på enkelte punkter.

Aagaard sin første reaksjon er at han er fornøyd med at kontaktlærere i grunnskolen får mer tid. Den nye avtalen gir kontaktlærerne i grunnskolen med 21 eller flere elever får nå doblet kontaktlærertid. Vi ønsket oss tilsvarende for kontaktlærerne i videregående opplæring, men nådde ikke frem med dette. Økt kontaktlærertid har vært viktig for våre medlemmer.

Han ønsker å gi ros til de som har forhandlet på våre medlemmers vegne i disse krevende forhandlingene.

Ny arbeidstidsavtale for skolen: Flere får doblet kontaktlærerressursen

Spørsmål og svar om ny arbeidstidsavtale for skoleverket