Utdanningsforbundet Viken inviterer til ATV-kurs for tillitsvalgte i private barnehager og skoler 5. april 2022

Kurset avholdes på Lærernes hus i Oslo. Målgruppe for kurset er arbeidsplasstillitsvalgte og kontaktpersoner i private barnehager og skoler samt tilhørende lokallagsledere.

Tema på kurset vil avtaleverk på private områder, organisasjonsbevissthet, medbestemmelse samt lover og regler ved nedbemanning. Tillitsvalgte i private barenhager møter kl 16.00, mens tillitsvalgte i private skoler møter kl 17.00.

Barnehagene mot 2030 og satsinger på barnehage i Hurdalsplattformen vil  være et tema i den første delen av kurset, hvor kun tillitsvalgte i private barnehager er målgruppe.Det vil bli en presentasjon av utredninger og satsinger på barnehage mot 2030 av fylkesstyremedlem Silje Grønfoss og møtende varamedlem til fylkesstyret Leif-Inge Westbø. Deltagerne vil få mulighet til å komme med innspill, spørsmål og kommentarer.  

Neste bolk vil være for både tillitsvalgte i private barenhager og skoler man vil blant annet gå inn på avtaleområdene i de private virksomhetene, viktigheten av å være organisert og medbestemmelse av fylkesstyremedlem Cecilie van der Hagen Johansen Perez. Det vil også etter dette innlegget bli anledning til å komme med spørsmål og kommentarer.

Siste økt denne kvelden vil være med Advokat Susanne Stirø som vil gå gjennom lovverk som gjelder ved nedbemanning.

Program:
16.00-17.00. Barnehage mot 2030/v Silje Grønfoss og Leif-Inge Westbø (Barnehage)
17.00-18.00 Matpause (Alle)
18.00-18.45 Medbestemmelse, tillitsvalgtrollen og viktighet av å være organisert/ v Cecilie van de Hagen Johansen Perez
18.45-19.00 Pause
19.00-20.00 Lov og avtaleverk ved nedbemanning/v Advokat Susanne Stirø

Vel møtt!