Grønt nivå og nye karanteneregler i skolen: - Nærmest en skandale

Lokallagsleder i Drammen, Christian Evenshaug, sier til Drammens Tidene 13. august at avgjørelsen om å slutte med karantene ved koronasmitte i klassene er en skandale.

Når skolene starter neste uke vil det være på grønt nivå i de fleste kommunene i Viken, etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Anbefalingen fremkommer i et brev som direktoratet sendte alle landets kommuner. 

Brev til landets kommuner om testing av barn og ungdom under 18 år, samt personer over 18 år i utdanningsinstitusjoner, som grunnlag for unntak fra smittekarantene

Myndighetenes mål er at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag. Et av endringene ved skolestart er at det er slutt på å sende hele klasser i karantene ved et smittetilfelle. Nå innføres en ny bestemmelse der klassekameratene testes på dag en, tre og fem istedenfor å sendes i karantene. Dette reagerer Christian Evenshaug på og sier til Drammens Tidene at det nærmest er en skandale at regjeringen går bort fra smittekarantene før ansatte som jobber tett på barn og unge er fullvaksinerte.


«Mange ansatte i skoler og barnehager føler at de nok en gang må ta en risiko de ikke ønsker å ta. Barn og unge skal prioriteres. De som jobber med dem blir ikke prioritert. Grønt nivå sier tross alt bare noe om hvordan situasjonen skal være for barn og elever. Kommunen og arbeidsgivere i private barnehager har nå et stort ansvar med å sørge for smittevernet til de ansatte» Christian Evenshaug til Drammens Tidende

Evenshaug gir her lokallagets stemme til Utdanningsforbundet Viken sine tidligere uttalelser om saken. Fylkesleder Johannes Bjørset Aagaard skrev på fylkeslagets nettsider mandag 9. august at en endring i karantenereglene vil skape enda mere usikkerhet for et allerede hardt prøvet lærerkorps.

Frustrert, men ikke overrasket

Drammens Tidene har fått kommentar fra Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, som sier: – Vi har stor forståelse for usikkerheten dette skaper. Bakgrunnen for endringen er en tydelig faglig anbefaling fra FHI om at testing kan erstatte karantene i skolene når man er på grønt nivå, som nå er hovedregelen ved skolestart. Skolene og kommunene må fortsatt bruke trafikklysmodellen og endre fargenivå etter behov.

Les hele saken i nettutgaven til Drammens Tidene (+ sak)