Frustrert, men ikke overrasket

Pandemien skaper fortsatt mye usikkerhet og uro for mange mennesker. Selv om stadig flere av oss har fått vaksine er det mange som ikke er fullvaksinert. Ansatte i skoler og barnehager har trosset redselen for smitte og ivaretatt barn og unge på en best mulig måte gjennom hele pandemien.

På tross av dette valgte myndighetene ikke å prioritere vaksinering av lærere, før Guri Melby alt for sent kom med noe som ikke kan kalles for annet enn en forvirrende og vag oppfordring til kommunene. Det viste seg at kommunene kunne prioritere vaksiner til lærerne, om de hadde mulighet til å endre rekkefølge, samt nok vaksiner. Noen kommuner har fått til dette, noen etter stort trykk fra organisasjonene. Andre kommuner har hverken hatt nok vaksiner eller har ikke hatt mulighet til å forskyve rekkefølgen i vaksineringa.


Nå er det i tillegg en diskusjon rundt hvorvidt karantenereglene for elever skal opprettholdes. En endring her vil selvfølgelig skape enda mere usikkerhet for et allerede hardt prøvet lærerkorps. Myndighetene har dessverre fremdeles ikke forstått at et godt pedagogisk tilbud til barn og unge også henger sammen med ivaretakelsen pedagogenes arbeidsmiljø.