Minstenorm for lærertetthet må beholdes!

Tirsdag 4. februar var det samling for alle grunnskoleansvarlige i lokallagene i Viken. Fylkeslaget fikk klar tilbakemelding om at minstenorm for lærertetthet er viktig og må beholdes.

I løpet av dagen ble det diskutert viktige saker som digitalisering i skolen, arbeidstidsavtalen for lærere i skolen og forlag til ny opplæringslov. De grunnskoleansvarlige hadde med seg nyttige innspill fra eget lokallag. Er det riktig at lærerne skal måtte bruke egne mobiler og personlige pålogginger i forbindelse med undervisningen? Hvordan kan vi utnytte mulighetene i arbeidstidsavtalen for å sikre nok tid til egen forberedelse av undervisning og samtidig få til gode prosesser i fellesskap? Våre tillitsvalgte skal straks i gang med nye forhandlinger om arbeidstid på skolene, og det er viktig at diskusjonene i klubben kommer i gang.


Minstenorm for lærertetthet ble diskutert i lys av forslagene fra Opplæringslovutvalget om å fjerne minstenormen fra opplæringsloven. Vi fikk tydelige signaler fra salen om at vi må kjempe for at minstenormen består. Vi trenger flere lærere i skolen, og minstenormen er viktig for å sikre en minsteressurs av lærerårsverk til skolene!


For oss i Utdanningsforbundet Viken er det både viktig og nyttig å høre hva medlemmene ute på arbeidsplassene er opptatt av! I tillegg fikk deltakerne rikelig med tid til erfaringsutveksling seg imellom. Neste møte for grunnskoleansvarlige er 23. april.