185 ledermedlemmer deltok på kurs i lov og avtaleverk

Utdanningsforbundet Viken avholdt onsdag 4. november digitalt kurs for våre ledermedlemmer. Kurset var et ledd i ledersatsingen og et ønske om å gi ledere mye av den samme kunnskapen som tillitsvalgte får i tillitsvalgtopplæringa.

Dagen var delt i tre forskjellige økter:

I første økt gjennomgikk advokat Susanne Azevedo Stirø opplæringsloven kapittel 9A, endringer i barnehageloven og den delen av arbeidsmiljøloven som berører nevnte temaer.

I andre økt gjennomgikk Wenche Langvik Pereira hovedavtalene med blant annet søkelys på tillitsvalgtrollen Vs lederrollen, medbestemmelse, ledermedlemmer i klubben og tillitsvalgte for ledere.

I den siste økta, som ble gjennomført som en parallellsesjon, gjennomgikk Cecilie Ringnes pedagognorm, bemanningsnorm og arbeidstidsavtaler i barnehage. Samtidig kurset Lars Elvethun Torskenes og Stian Hofvind i SFS 2213 med søkelys på arbeidstid, tidsressurspott, livsfasetiltak og bruk av fellestid i skole.