Likelønnsdagen 14. november

Viken

Kampen for likelønn er viktig. Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid og lik lønn for arbeid av lik verdi. Fortsatt er det slik at kvinner i snitt bare tjener 87 % av det menn gjør. Derfor markerer vi Likelønnsdagen den 14 november for å vise at fra den dagen jobber alle kvinner gratis ut året!

Publisert 13.11.2019

• Likelønnsgapet vokser med utdanning – for de med tre år eller mer utdanning tjener kvinner bare 80 prosent av det menn gjør!

• Tar vi med deltid, tjener kvinner 60 prosent av det menn gjør. Det vil si at for hver 100-lapp en mann tjener, tjener kvinnen 60 kroner! Flere kvinner enn menn jobber ufrivillig deltid eller går i vikariater og midlertidige stillinger

• Hovedgrunnen til det vedvarende likelønnsgapet er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og verdsettingsdiskriminering. Ingeniører og sykepleiere har like lang utdannelse. I kommunal sektor tjener en ingeniør i snitt 85.000 kroner mer enn en sykepleier. Kvinnedominert sektor – som helse og skole, er systematisk lavere lønna enn mannsdominert sektor. Dette er den viktigste årsaken til likelønnsgapet. Det er forskerne samstemte i.

Vi samles til en markering i anledning likelønnsdagen ved Galleriet i Oslo. Vi får besøk av politikere fra Stortinget og Viken. Det blir appeller og felles engasjement for en viktig sak for fagbevegelsen! Velkommen!

Les mer om arrangementet ved Galleri Oslo