Fylkesstyret i det nye Utdanningsforbundet Østfold valgt!

På det konstituerende årsmøtets første dag ble leder og nestleder for det nye fylkeslaget Østfold valg!

Saken ble oppdatert 3. mai 2023.

På årsmøtets første dag ble Mari Emma Odberg Bjerke (FAS), fra Halden, og Wenche Langvik Pereira (GSK), fra Sarpsborg, ble enstemmig valgt som leder og nestleder for fylkesstyret for det nye fylkeslaget Utdanningsforbundet Østfold, som vil være operativt fra 1. august 2023.

Resten av fylkesstyret ble valgt på årsmøtets andre dag. I tillegg til Bjerke og Pereira, består det nye styret av:

Morten Skauen Sørmo, Fredrikstad, VGO 
Merete Henden, Indre Østfold, VGO 
Siri Reinertsen, Fredrikstad, BHG
Linda Sæther, Halden, BHG
Silje Grønfoss, Moss, BHG
Knut Olav Farbrot, Sarpsborg, GSK 
Mattis Uthberg Hambo, Fredrikstad, GSK
Marit Helen Berger Raknerud, Indre Østfold, GSK
Sjur Dolve, Hvaler, GSK
Mona Synnøve Tøpfer, Fredrikstad, FAS
Solena Diane Candice Pradayrol, Halden, UH

Det nye fylkesstyret i Utdanningsforbundet Østfold
Det nye fylkesstyret i Utdanningsforbundet Østfold. Foto: Lars Elevethun Torskenes