Hils på Utdanningsforbundet Våler

Våler ligger mellom Moss i vest, Råde i sør, Skiptvet i øst og Vestby i Nord. Kommunen har rett under 6000 innbyggere og lokallaget har 185 medlemmer.

Utdanningsforbundet Våler har medlemmer innen tariffområdene KS, PBL og Virke, samt Virke spesialisthelsetjeneste og Oslo kommune.

I Våler har vi medlemmer på så mange som 19 virksomheter, hvorav 12 av klubbene har tillitsvalgt.

Blant hovedsakene som lokallaget jobber med finner vi

  • Få på plass en seniorpolitikk
  • Få alle avdelingsledere til å bli 100% avdelingsledere
  • Lokal avtale om sgs1010
  • Være involvert i og påvirke utbygging av nye skoler
  • Øke medlemsaktiviteten

Styret består av:

Anders Hjelde Lervik 

Ruth Else Villadsen 

Nina Skovly 

Martin Werner Olsen 

Sine Rismark 

Anne Grethe Simmonsen 

Victoria cecilie Åman Hermansen 

Annikken Nilsen 

Inger Thinn