Hils på Utdanningsforbundet Gjerdrum

Gjerdrum er en liten, idyllisk og landlig kommune som ligger sentralt til med både hovedstaden og Oslo Lufthavn Gardermoen kun en kort biltur unna. Gjerdrum har 6989 innbyggere. Lokallaget har en jevn vekst av medlemmer, og har nå nesten 160 medlemmer. Gjerdrum har to barneskoler, en ungdomsskole og seks barnehager, hvorav to av barnehagene er kommunale og resten private.  

Utdanningsforbundet Gjerdrum ledes av lokallagsleder Kristin Haug, som ble valgt inn som ny lokallagsleder og hovedtillitsvalgt fra 1. august 2022. Med seg på laget har hun nestleder og HTV2 Frid Elise Børli. Resten av styret består av Marit Jakobsen, Gunnhild Leite, Janne Nordli Skjeggestad og Bjørn Tore Aune.  
  
Styret har månedlige møter og jobber med saker både for enkeltmedlemmer og klubber. Lokallaget arrangerte i høst en medlemskveld med foredrag av Freddy Kjensmo, noe som var en stor suksess.   
Lokallaget er opptatt av at medlemmene skal vite hvilke saker de jobber med og sender ut et medlemsskriv månedlig, hvor de skriver om hva de har hatt fokus på den siste måneden. De er også i gang med å utarbeide en strategisk plan for hvordan de skal jobbe ut mot politikerne i kommunen. I tillegg som jobbes det med å få i gang et pensjonistråd.  
 
Utdanningsforbundet Gjerdrum samarbeider med de andre lokallagene på Romerike, blant annet om en oppvekstpolitisk konferanse for lærere, politikere og foreldre. Samarbeidet med de andre lokallagene har vært svært positivt.