Fylkesstyret i nye Utdanningsforbundet Akershus valgt

Konstituerende årsmøte i Utdanningsforbundet Akershus har 23. og 24. mai valgt styret for nye Utdanningsforbundet Akershus

På det konstituerende årsmøtets første dag ble første nestleder i Utdanningsforbundet Viken, Gro Iren Abrahamsen (GSK), Frogn lokallag, valgt som det nye fylkeslagets leder. Nestleder i det nye fylkeslaget er Lars Elvethun Torskenes (GSK) fra Lillestrøm lokallag.

Valget på øvrige styremedlemmer skjedde dag to, og det nye styret består i tillegg til Abrahamsen og Torskenes av følgende:

Leif-Inge Austerheim Westbø (BHG) Nannestad lokallag
Anne Beathe Ryttersveen (BHG) Bærum lokallag
Kine Midtun (BHG) Asker lokallag
Kristin Løver (GSK) Lillestrøm lokallag
Bodil Kirkerød (GSK) Nordre Follo lokallag
Margareth Ludvigsen (GSK) Nordre Follo lokallag
Anne Margethe Stagrum (GSK) Rælingen lokallag
Ulrikke de Vibe (VGO) Nannestad lokallag
Jane Lomax (VGO) Bærum lokallag
Trude Håland (VGO) Lillestrøm lokallag og HTV-KS-F
Bente Hermansen (FAS) Nordre Follo lokallag