Fylkesstyret i det nye Utdanningsforbundet Buskerud valgt!

Konstituerende årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud har 10. og 11. mai valgt styret for nye Utdanningsforbundet Buskerud

På det konstituerende årsmøtets første dag ble fylkesleder i Viken, Johannes Bjørset Aagaard (GSK), Kogsberg lokallag, valgt som det nye fylkeslagets leder. Med seg i ledelsen har han Eskil Dahl Rotherud (FAS), Modum lokallag.

Valget på øvrige styremedlemmer skjedde dag to, og det nye styret består i tillegg til Aagaard og  Rotherud av følgende:

Kari Rusten (BHG), Drammen lokallag
Lill-Beate Haavik (BHG), Modum lokallag
Anne-Grete Brodahl Øvrelid (BHG), Ringerike lokallag
Stian Hofvind (GSK), Lier lokallag
Rune Johannessen-Ashton (GSK), Drammen lokallag
Inger Tone Nikkerud (GSK), Øvre Eiker
Knut Ole Aasland (GSK), Kongsberg lokallag
Hege Vollan (GSK), Modum lokallag
Per Kristian Solevåg (VGO), Lier lokallag
Camilla Helen Landsverk (VGO - HTV-F), Lier lokallag
Jorun Holth Eggen (FAS), Ringerike lokallag