Videregående opplæring

Viken

Utdanningsforbundet Viken jobber for å ivareta lærernes lønns- og arbeidsvilkår på de videregående skolene og fagskolene i fylket.

Lærerrollen er i forandring, og vi er opptatt av at kompleksiteten i lærerprofesjonen synliggjøres. Det er derfor viktig med mindre klasser, og en arbeidstidsavtale som danner forutsigbare og gode rammer for profesjonsutøvelsen vår. Vi er opptatt av rom for gode skjønnsmessige vurderinger i vår yrkesutøvelse.

For oss blir det viktig at det legges til rette for godt samarbeid og gode drøftinger rundt innholdet i skolene våre. Lærere og vår profesjon er de som kan sikre kvaliteten i skolene i Viken.

Utdanningsforbundet Viken har i underkant av 3400 medlemmer i videregående opplæring.

Mer informasjon om medlemsgruppe videregående opplæring finner du på de sentrale nettsidene

Per Kristian Solevåg er kontaktperson videregående opplæring i Utdanningsforbundet Viken. Kontaktperson i videregående opplæring deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for videregående sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Kontaktperson videregående opplæring

Portrettbilde av Per Kristian Solevåg

Per Kristian Solevåg

Kontaktperson VGO