Videregående opplæring

Viken

Utdanningsforbundet Viken har i underkant av 3400 medlemmer i videregående opplæring.

Per Kristian Solevåg er kontaktperson videregående opplæring i Utdanningsforbundet Viken. Kontaktperson i videregående opplæring deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for videregående sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Mer informasjon om medlemsgruppe videregående opplæring finner du på de sentrale nettsidene

Kontaktperson videregående opplæring

Portrettbilde av Per Kristian Solevåg

Per Kristian Solevåg

Kontaktperson VGO