Pedagogstudentene

Viken

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter med over 20 000 medlemmer. De er partipolitisk uavhengige og er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet.

Pedagogstudentene arbeider for å fremme og ivareta medlemmenes interesser og for kvalitet i utdanningen, og har aktive lokallag på nesten alle landets utdanningsinstitusjoner. I Viken har Pedagogstudentene lokallag ved USN Campus Drammen, ved HiØ i Halden og ved NMBU i Ås.

Pedagogstudentene er opptatt av at utdanningene skal gjøre studentene best mulig kvalifisert til jobben de skal ut å gjøre. De jobber derfor for å få fram studentstemmen, for kvalitet i utdanningene, kvalitet i praksis, gode masterstudier og gode veiledningsordninger for nyutdannede, og ikke minst jobber de for å ivareta studentenes rettigheter.

Utdanningsforbundet Viken har et godt samarbeid med Pedagogstudentene. Vi samarbeider blant annet om verving og jobbsøkerkurs. 

En representant for Pedagogstudentene deltar på alle fylkesstyremøter med tale- og forslagsrett.