Ledelse

Viken

I denne gruppen finner vi alle som i medlemsregisteret er registrerte som ledermedlemmer - uansett medlemsgruppe. Utdanningsforbundet Viken har omtrent 1750 medlemmer som er registrert som ledere. På landsbasis har vi nå passert 9000 - vi kan gjerne knytte til oss flere!

Utdanningsforbundet Viken har et lederråd bestående av 15 medlemmer. Rådet har en bred sammensetning av ledere fra såvel ulike medlemsgrupper som lokallag i vårt store fylkeslag.

Eskil Dahl Rotherud er leder av lederrådet, og har kontor i våre lokaler på C. J. Hambros plass i Oslo.

Leder av lederråd

Eskil Dahl Rotherud

Fylkesstyremedlem