Ledelse

Viken

Utdanningsforbundet Viken har omtrent 1750 medlemmer som er registrert som ledere. På landsbasis har vi nå passert 9000 - vi kan gjerne knytte til oss flere!

Utdanningsforbundet Viken har et lederråd bestående av 15 medlemmer. Rådet har en bred sammensetning av ledere fra såvel medlemsgrupper som lokallag i vårt store fylkeslag. Eskil Dahl Rotherud er leder av lederrådet og har kontor i våre lokaler på C. J. Hambros plass i Oslo.

Leder av lederråd

Eskil Dahl Rotherud

Fylkesstyremedlem