Faglig- administrativt støttesystem

Viken

FAS (faglig- administrativt støttesystem) er en meget sammensatt medlemsgruppe i Utdanningsforbundet. Her finnes blant annet de som jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), hos Fylkesmannen, i NAV, ved sykehus, i barnevernet, i barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og i kommunal- og fylkeskommunal administrasjon. Utdanningsforbundet Viken har rundt 1100 medlemmer som tilhører FAS.

Nina Therese Jacobsen er kontaktperson FAS i Utdanningsforbundet Viken. Kontaktperson FAS deltar i kontaktforum for FAS sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Mer informasjon om medlemsgruppe FAS finner du på de sentrale nettsidene.

Kontaktperson FAS

Nina Therese Jacobsen

Kontaktperson FAS