Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Marianne Vatnebryn
Marianne Vatnebryn

Leder

Avbildet: Anita Bråten Hvila
Anita Bråten Hvila

Nestleder

Avbildet: Ida Nilsen Frøyse
Ida Nilsen Frøyse

Medlem

Avbildet: Camilla Gjellum
Camilla Gjellum

Medlem

Avbildet: Gunn Tveiten
Gunn Tveiten

Medlem

Avbildet: Kristina Steen Kolbjørnsrud
Kristina Steen Kolbjørnsrud

1. varamedlem

Avbildet: Marianne Vatnebryn
Marianne Vatnebryn

HTV KS kommune