Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ståle Nilsen
Ståle Nilsen

Leder

Avbildet: Marianne Løkstad
Marianne Løkstad

Nestleder

Avbildet: Tone Bakke Enlid
Tone Bakke Enlid

Medlem

Avbildet: Adisa Mujagic Holt
Adisa Mujagic Holt

Medlem

Avbildet: Tone Husmo
Tone Husmo

Medlem

Avbildet: Merete Joten
Merete Joten

Medlem

Avbildet: Tone Eriksen Schöpke
Tone Eriksen Schöpke

Medlem

Avbildet: Synnøve Kathrin Sørå Seppola
Synnøve Kathrin Sørå Seppola

Medlem

Avbildet: John-Hallvard Skoglund
John-Hallvard Skoglund

Medlem


Avbildet: Marius Sjøvold Markhus
Marius Sjøvold Markhus

1. varamedlem

Avbildet: Per Olaf Steinsland
Per Olaf Steinsland

2. varamedlem


Avbildet: Tone Bakke Enlid
Tone Bakke Enlid

HTV KS kommune

Avbildet: Marianne Løkstad
Marianne Løkstad

HTV KS kommune

Avbildet: Ståle Nilsen
Ståle Nilsen

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten