Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Inger Tone Nikkerud
Inger Tone Nikkerud

Leder

Avbildet: Henning Larsen
Henning Larsen

Nestleder

Avbildet: Cecilie Bråthen
Cecilie Bråthen

Medlem

Avbildet: Peggy Hals
Peggy Hals

Medlem

Avbildet: Siw Haugen
Siw Haugen

Medlem

Avbildet: Tone Elisabeth Helgesen
Tone Elisabeth Helgesen

Medlem

Avbildet: Edwin Hrodmarsson
Edwin Hrodmarsson

Medlem

Avbildet: Heidi Lie
Heidi Lie

Medlem

Avbildet: Jane Wernersen
Jane Wernersen

Medlem


Avbildet: Henrik Arve
Henrik Arve

1. varamedlem

Avbildet: Tone Iren Minge
Tone Iren Minge

2. varamedlem


Avbildet: Inger Tone Nikkerud
Inger Tone Nikkerud

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet