Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Marit Dystland Kristiansen
Marit Dystland Kristiansen

Leder

Avbildet: Steffen Tangen
Steffen Tangen

Nestleder

Avbildet: Gro Helene Gulbrandsen
Gro Helene Gulbrandsen

Medlem

Avbildet: Eirin Husebø
Eirin Husebø

Medlem

Avbildet: Caroline Brustad Lauritsen
Caroline Brustad Lauritsen

Medlem

Avbildet: Line Fidje Liberg
Line Fidje Liberg

Medlem

Avbildet: Irene Nesse
Irene Nesse

Medlem

Avbildet: Hilde-Gunn Totsås
Hilde-Gunn Totsås

Medlem

Avbildet: Tonje Tronesvold
Tonje Tronesvold

Medlem


Avbildet: Sidsel Merete Stenberg Kvernhaugen
Sidsel Merete Stenberg Kvernhaugen

1. varamedlem

Avbildet: Bente Thorsen
Bente Thorsen

2. varamedlem

Avbildet: Ines Holschbach
Ines Holschbach

3. varamedlem


Avbildet: Eirin Husebø
Eirin Husebø

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten