Streikemarkering 22.august

Publisert: 25.08.2022

Mandag 22.august dro cirka 40 medlemmer inn til Lillestrøm for å delta i streikemarkeringen på Lillestrøm torv. Raumnes skrev om saken i dagens avis.

Dette skrev Raumnes:

– Hvis vi mener alvor med at lærere er viktige, at vi trenger høy utdanning med fem år masterutdanning, må man også lønne folk etter det, sier leder i Utdanningsforbundet i Nes, Marit Dystland Kristiansen.

Hun viser til festtaler fra politikere og samfunnstopper om hvor viktig det er å få flere lærere. Samtidig viser tall fra samordnet opptak at det er mange ledige plasser i år for de som ønsker å bli lærere eller barnehagelærere.

Mandag kveld deltok en delegasjon fra Nes i en demonstrasjon til støtte for lærerstreiken.

– Demonstrasjonen i kveld er for å vise at vi støtter de som streiker. Det er en streikemarkering for å få fram budskapet vårt, sier den lokale lederen i Utdanningsforbundet.

Hun sier at lærerne i kommunen er forberedt på å bli tatt ut i streik, midt i en travel skolestart.

– Lærerne her tenker at streiken er absolutt nødvendig. Nes kommune er jo en av de som sliter med å få tak i nok kvalifiserte lærere, sier hun og viser at dette nylig er noe kommunen har informert om i Raumnes.

I fjor var én av ti lærere i Nesskolen ufaglærte i midlertidige stillinger. Om lønna går opp, er den lokale generalen i Utdanningsforbundet sikker på at flere vil søke seg til læreryrket og at det blir lettere å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

– Det er for få lærere å få tak i og for få som søker lærerutdanning, slår Dystland Kristiansen fast.

Ingen demper

At de andre arbeidstakerorganisasjonene kom i mål med årets lønnsoppgjør legger ikke noen demper på streikeiveren, bedyrer hun.

Utdanningsforbundet hevder at lærerne har hatt en lavere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunene og fylkene. Dette skjer samtidig som lærermangelen er kritisk. Nesten hver femte som jobber som lærer i skolen mangler lærerutdanning, ifølge tall fra SSB.

– Alle lærerorganisasjonene er jo enige om dette, Utdanningsforbundet, lektorlaget og Skolenes landsforbund. Vi er jo en stor andel av de ansatte i kommunene. Grunnen til at det er streik er at man ikke satser nok på de med høyere utdanning, sier fagforeningslederen.

Streiken startet forsiktig med et svært begrenset uttak i juni. Hele tiden har det vært varslet opptrapping ved skolestart.