Årsmøte 2022

Publisert: 04.04.2022

Torsdag 31.mars arrangerte vi årsmøte på Lillerommen. Det var godt oppmøte, god mat og gode saker.

Line Fidje Liberg ble valgt til ny hovedtillitsvalgt, og Marit D. Kristiansen ble gjenvalgt som lokallgsleder. Tonje Tronesvold, Hilde Gunn Totsås og Gro Helene Gulbrandsen ble valgt som styremedlemmer. Arbeid for nye læreverk, høyere ped. leder tillegg, mer tid til kontaktlærere og vikarpool var saker årsmøtet behandlet. Årsmøteprotokollen legges ut på siden under styre og hovedtillitsvalgte. https://www.utdanningsforbundet.no/fylkeslag/viken/lokallag/nes-akershus/styre-og-hovedtilltsvalgte/arrangementer-for-styret/2022/arsmote/