1.mai

Publisert: 02.05.2022

1.mai holdt vi appell på SV og Rødts 1.mai frokost.

Vi la vekt på andel faglærte i skole og barnehage, fagforeningers betydning for arbeidslivet, opprettholdelse av velferdsstaten, rettferdige lønninger og ivaretakelse av barn og unge. Vi snakket også om mangel på oppdaterte læreverk i Nesskolen og UNICEFS kommuneanalyse. Vi håper politikerne som lyttet tar med seg våre innspill inn i politiske beslutninger.