Årsmøte 2021

Torsdag 15.april arrangerte vi årsmøte. På grunn av koronarestriksjoner måtte vi også i år arrangere det digitalt. 24 medlemmer fra Nes, pluss et fylkesstyremedlem var med på årsmøtet.

 Vi hadde valg av hovedtillitsvalgt, nestleder, tre styremedlemmer, og to varamedlemmer. Vi tok også opp regnskap for 2019 og 2020, budsjett for 2021, planer for neste periode, årsrapport 19/20 og 20/21 og innsendte saker. Protokollen sendes til alle medlemmer så snart den er underskrevet av begge protokollunderskriverne.

Publisert: 16.04.2021