Alarmerende om Nes-skolen: – Nest dårligst i Viken

Dette kunne man lese i Raumnes 3,juni. Bare én kommune i Viken bruker flere ufaglærte lærere enn Nes. – Elevene fortjener kvalifiserte lærere, sier Eirin Husebø, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Nes.

 

Nes ligger langt over gjennomsnittet både i Viken og Norge i bruk av ufaglærte lærere. Også i barnehagene er en stor andel av pedagogstillingene besatt av ansatte uten pedagogutdanning. Dette bekymrer Utdanningsforbundet. Nå er lærerne villige til å streike for å bedre lønnsvilkårene.

– Vi ser en urovekkende utvikling, sier Husebø.Hun mener et viktig virkemiddel for å få flere utdannede lærere inn i skolene og barnehagene er høyere lønn. Sammen med sykepleiere og andre Unio-medlemmer i Nes er lærerne villige til å gå til streik. Unio (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede) gikk før helga til streik i tariffområdene KS og Oslo kommune. 8000 lærere, sykepleiere og andre kommuneansatte med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker er tatt ut i streik. Onsdag ble ytterligere 13 300 tatt ut. I Nes er ingen tatt ut i streik så langt, men streikeviljen er stor.

Feil utvikling

– Vi støtter streiken og stiller oss bak de utfordringene vi ser sentralt. Vi ser det samme lokalt, sier Husebø.

Hun viser til tall fra skoleporten.no der Nes havner nest nederst av alle kommunene i Viken når det gjelder bruk av ufaglært undervisningspersonale.

– Kun en bitte liten kommune ligger dårligere an enn Nes. Vi ligger langt over gjennomsnittet i både Viken og Norge. Det betyr at i en stor andel av timene møter elever i Nes lærerpersonale uten den rette kompetansen. Fra 2016 har det bare blitt dårligere og dårligere. Det har vært feil utvikling i prosentandelen utdannede lærere i skolen, og tendensen snur ikke. Det bekymrer oss, sier hun.

– Lærere skal undervise

Husebø understreker at en skole i likhet med for eksempel et legekontor trenger ulik kompetanse og forskjellige faggrupper. Men når du skal inn til legen, forventer du ikke å komme til helsesekretæren. Det samme mener hun bør gjelde i skole og barnehage.

– Alle har en viktig jobb på legekontoret, og alle har en viktig jobb på skolen. Assistentene gjør en kjempeviktig jobb, og vi har mange dyktige assistenter i skoleverket og i barnehagene. Vi trenger et sammensatt faglig miljø, men det er lærerne som skal undervise. Vi mener at elever fortjener kvalifiserte lærere og barnehagebarn fortjener pedagoger, sier hun.

Bekymringsfullt mener Husebø også det er at stadig færre søker seg til lærerutdanningen. Det gjør ikke situasjonen lystigere.

Stor streikevilje

– Vi sliter både med rekrutteringen og å beholde lærerne i stillingene sine. Vi jobber så godt vi kan for å rekruttere lærere til Nes og har god dialog med administrasjonen. Men det er ikke flere lærere å hente. Lønn er det første virkemiddelet for å få flere lærere til å søke på de ledige stillingene, mener hun.

Publisert: 21.06.2021