VIK6621 TV1

Mandag 27.september arrangerer vi TV1. Målet med kurset er: Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet Kjenner organisasjonsstrukturen i Utdanningsforbundet Har oversikt over hvordan de kan drive godt klubbarbeid Hovedavtalen, medbestemmelse Har kunnskap om plikter og rettigheter for arbeidsplasstillitsvalgte Har fått en innføring i hvordan arbeidsplasstillitsvalgte kan utøve medbestemmelse Lønns- og arbeidsvilkår Har fått enkel innføring i aktuelt lov- og avtaleverk Har fått oversikt over hvordan et tariffoppgjør foregår Profesjonsbevissthet Har fått kunnskap om Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon og Lærerprofesjonens etiske plattform Kommunikasjonsferdigheter Vet hvordan de kan kommunisere med medlemmene Kjenner informasjonskanalene i Utdanningsforbundet

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
mandag 27. sep. kl. 09:00 - 15:00

Herredshuset Jessheim

Gotaasaleen 6, 2050 JESSHEIM

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

20.09.2021

Praktisk ansvarlig

Marit Dystland Kristiansen
E-post: marit.d.kristiansen@gmail.com
Telefon: +4790175617

Mandag 27.september arrangerer vi TV1. Målet med kurset er: Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet Kjenner organisasjonsstrukturen i Utdanningsforbundet Har oversikt over hvordan de kan drive godt klubbarbeid Hovedavtalen, medbestemmelse Har kunnskap om plikter og rettigheter for arbeidsplasstillitsvalgte Har fått en innføring i hvordan arbeidsplasstillitsvalgte kan utøve medbestemmelse Lønns- og arbeidsvilkår Har fått enkel innføring i aktuelt lov- og avtaleverk Har fått oversikt over hvordan et tariffoppgjør foregår Profesjonsbevissthet Har fått kunnskap om Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon og Lærerprofesjonens etiske plattform Kommunikasjonsferdigheter Vet hvordan de kan kommunisere med medlemmene Kjenner informasjonskanalene i Utdanningsforbundet