Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ulrikke Dorthea de Vibe
Ulrikke Dorthea de Vibe

Leder

Avbildet: Alexander Jørgensen
Alexander Jørgensen

Nestleder

Avbildet: Janne Korsmo
Janne Korsmo

Medlem

Avbildet: Trude Mistereggen
Trude Mistereggen

Medlem

Avbildet: Eva Stad Sjøberg
Eva Stad Sjøberg

Medlem

Avbildet: Dag Tønder
Dag Tønder

Medlem

Avbildet: Anita Hakvåg
Anita Hakvåg

2. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Lockert
Elisabeth Lockert

3. varamedlem

Avbildet: Tina Opsahl Tomtsveen
Tina Opsahl Tomtsveen

3. varamedlem

Avbildet: Glenn Helgesen
Glenn Helgesen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Alexander Jørgensen
Alexander Jørgensen

HTV KS kommune