MEDLEMSMØTE FOR PENSJONISTER I UTDANNINGSFORBUNDET MOSS 26. APRIL 2022 KL. 18.00-21.00 RYGGE UNGDOMSSKOLE

Publisert: 05.04.2022

INVITASJON

MEDLEMSMØTE FOR PENSJONISTER I UTDANNINGSFORBUNDET MOSS

  1. APRIL 2022 KL. 18.00-21.00

RYGGE UNGDOMSSKOLE

18.00-18.10 Velkommen, vi samles i kantina

18.10-19.00 Bevertning

19.00-21.00 Foredrag i «Gullfunnet»

                    Terje Ogden snakker om

                    Folkehelse og livsmestring

          Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

Åse Ombudstvedt vil lese og fortelle fra barne-/ungdomsboka si «Når er jeg gammel nok til å skyte faren min?»

 

Det har vært stille lenge fra pensjonistrådet i Utdanningsforbundet pga pandemien. Nå inviterer vi til medlemsmøte med spennende tema, hvor vi håper mange har anledning til å delta.

Pga bevertningen ber vi om påmelding innen 20.april til

Tor Egeberg, tor-egeb@online.no / 41456959

 

Velkommen!

 

Hilsen

Utdanningsforbundet Moss, ved pensjonistrådet